Cát lan - Cattleya Labiata

 

  • Nguồn gốc hoa lan Cattleya

    Nguồn gốc hoa lan Cattleya

    Năm 1818, William Cattley, một nhà chuyên nghiên cứu thực vật nhiệt đới người Anh, lúc bấy giờ đang ...

<< 1 [2] >>