Lan Mokara

 

  • Chăm sóc Mokara

    Chăm sóc Mokara

    Trồng Vanda và Mokara cần phải có các điều kiện là: nóng, nắng, ẩm và phân. Những loài lan ...